Kasutustingimused

AuroraCrystal.ee e-poe kasutustingimused

Viimati muudetud: 03.12.2017

 

1. Lepingu kehtivus

1.1. AuroraCrystal.ee veebikeskkonna kasutamisele ja selles sooritatud ostudele kohalduvad alljärgnevad müügitingimused (Tingimused).

1.2. Lepingu poolteks on Aurora Crystal OÜ (registrikood 14070062), mis tegutseb kaubamärgi Aurora Crystal nime all ning Auroracrystal.ee e-poe kasutaja, või kui kasutaja pole registreeritud, siis veebikeskkonnast AuroraCrystal.ee ostu sooritaja (koos Klient).

1.3. Leping loetakse sõlmituks kui Klient vajutab nuppu „Tasun tellimuse eest“.

 

2.  Kauba eest tasumise kord

2.1. Kõik e-poes märgitud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2. Tellimuse eest tuleb tasuda kogusummas koheselt peale ostu sooritamist, v.a. punktis 2.3 sätestatud juhul. Tasuda on võimalik järgmistel meetoditel:

2.2.1.     Maksmine pangaülekande või krediitkaardi abil Maksekeskus AS vahendusel.

2.2.2.     Maksmine arve alusel avaldades selleks soovi saates e-kiri aadressile info[at]auroracrystal.ee

2.3. Kui tellimuse eest soovitakse maksta arve alusel, tuleb tasuda kauba eest 7 kalendripäeva jooksul peale arve väljastamist. Kui arve ei ole tasutud 7 kalendripäeva jooksul, tühistatakse tellimus.

2.4. Kui arvelduskontole laekuv summa on madalam, kui kauba eest nõutav summa, teavitab AuroraCrystal.ee sellest Klienti ning palub puudu oleva summa tasuda.

2.5. Enne maksmist kuvatav hind sisaldab makse ja saatmiskulusid.

2.6. Peale tellimuse eest tasumist, saadab AuroraCrystal.ee Kliendi e-postiaadressile Tellimuse kinnituse/Arve. Tellimusele paberarvet kaasa ei lisata. Kui Klient soovib siiski paberarvet, siis tuleb sellekohane info kirjutada tellimuse esitamisel kommentaaride lahtrisse.

 

3. Kauba kättetoimetamine ja tarneaeg

3.1. Postitamine

3.1.1.     Tellimus postitatakse, kui makse on laekunud Aurora Crystal OÜ arvelduskontole.

3.1.2.     Tellitud kaup postitatakse võimalusel kahe (2) tööpäeva jooksul alates tellimise hetkest, kuid mitte hiljem kui seitsme (7) tööpäeva jooksul alates makse laekumisest.

3.1.3.     Nädalavahetustel ja riigipühadel kauba komplekteerimist ja postitamist ei toimu.

3.1.4.     AuroraCrystal.ee ei kohustu tellimust postitama, kui makse ei ole laekunud Aurora Crystal OÜ arvelduskontole.

 

3.2. Kauba Eesti-sisesed kättetoimetamise võimalused

                             

3.2.1.     Pakiautomaat – tellimuste täitmiseks kasutatakse SmartPosti pakiautomaate. Kui tellimus on SmartPosti edastatud, peaks see kliendini jõudma 1-3 päevaga. SmartPost toimetab tellimusi automaatidesse ka nädalavahetustel. Kauba pakiautomaati saabumisel edastab SmartPost kliendile teavituse SMS sõnumiga. Kui kliendi poolt märgitud telefoninumbrile ei ole võimalik teavitust saata, saadetakse see SmartPosti poolt kliendi e-postile. Smartpost toimetab paki kohale teie poolt valitud pakiautomaati. Hilisem kättesaamiskoha muutmine ei ole võimalik.

3.2.2.1 Kui Klient ei lähe tellimusele SmartPosti pakiautomaati hoiustamisaja jooksul järele, tagastatakse tellimus Aurora Crystal OÜ-le. Tellimuse kätte saamiseks peab klient tasuma Aurora Crystal OÜ-le paki tagastamise ja uuesti väljastamise kulu SmartPosti kehtiva hinnakirja järgi. Esialgne transpordikulu ei ole nimetatud punkti lõikes tagastatav. 

3.2.3 Omniva postiga postkontorisse tasu eest.

3.2.3.1 Kui Klient ei lähe tellimusele postkontorisse hoiustamisaja jooksul järele, tagastatakse tellimus Aurora Crystal OÜ-le. Tellimuse kätte saamiseks peab klient tasuma Aurora CrystalOÜ-le paki tagastamise ja uuesti väljastamise kulu Omniva kehtiva hinnakirja järgi. Esialgne transpordikulu ei ole nimetatud punkti lõikes tagastatav.


3.3. Transporditeenuste hinnakiri ning eelduslik transpordiaeg

        3.3.1 Smartpost pakiautomaadi tasu 2.50€ (sisaldab KM 20%). Eelduslik tarneaeg 1-3 päeva peale paki väljastamist Aurora Crystal OÜ poolt.

        3.3.2 Omniva postkontori tasu 4€ (sisaldab KM 20%). Eelduslik tarneaeg 1-5 päeva peale paki väljastamist Aurora Crystal OÜ poolt.

3.5. Jätame endale õiguse punktides 3.4 ja 3.5 tasuta transpordiks sätestatud minimaalset ostusummat muuta või alandada näiteks kampaaniate puhul.

3.6. Palun jälgige, et tellimuse sisestamisel on kontaktandmed esitatud korrektselt. Aurora Crystal OÜ ei vastuta toodete kohaletoimetamisel tekkinud viivituse eest juhul, kui see on tingitud sisestatud andmete ebatäpsusest või ebaõigusest. Samuti ei vastuta e-pood ka tellimuse tagastamise kulude eest, kui see on tingitud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

3.7. Juhul kui toode on laost otsas, teavitab Aurora Crystal OÜ klienti e-posti või telefoni teel esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul alates tellimuse jõustumisest.

3.9. Aurora Crystal OÜ on kohustatud kauba tarnima hiljemalt 30 päeva jooksul. Kui kaupa ei ole võimalik tarnida, informeeritakse klienti sellest e-posti teel ning tagastatakse Kliendi poolt makstud summa viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.

 

4. Lepingust taganemise protseduur ja tagajärjed

4.1. Lepingust taganemise protseduur

4.1.1.     Kliendil on õigus põhjust avaldamata taganeda kõnesolevast lepingust 14 päeva jooksul.

4.1.2.     Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast mil Klient või Kliendi nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse.

4.1.3.     Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Kliendil teavitada AuroraCrystal ehtepoodi Tingimuste punktis 8 välja toodud kontaktandmetel oma otsusest taganeda kõnesolevast lepingust ühemõttelise avaldusega (nt posti, või e-postiga saadetud kiri). Klient võib selleks kasutada taganemisavalduse tüüpvormi, kuid see ei ole kohustuslik.

4.1.4.     Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui Klient saadab teate taganemisõiguse kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu.

4.1.5 Tulenevalt AuroraCrystal.ee e-poes müüdava kauba iseloomust, peab tagastatav kaup olema originaalpakendis ning kasutamata. Juhul kui need tingimused ei ole täidetud, kaotab Klient taganemisõiguse. Kui Aurora Crystal OÜ on kätte saanud Kliendi poolt tagastatud kauba, kohustub Aurora Crystal OÜ tasutud summa (k.a postikulu) tagastama viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

4.2. Lepingust taganemise tagajärjed

4.2.1.     Kui Klient taganeb kõnesolevast lepingust, tagastab Aurora Crystal OÜ Kliendile kõik Kliendilt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Kliendi valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb AuroraCrystal.ee pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Aurora Crystal OÜ saab teada Kliendi otsusest kõnesolevast lepingust taganeda. Aurora Crystal OÜ teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Klient kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Klient on andnud sõnaselgelt nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks; igal juhul ei kaasne Kliendile sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu. Aurora Crystal OÜ võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni Klient on esitanud tõendid, et Klient on asja pakendatud kujul tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.  

4.2.2.     Klient kohustub lepingust taganemise korral saatma asja tagasi või andma selle viivitamata üle, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil Klient teatas Aurora Crystal OÜ-le oma taganemisest kõnesolevast lepingust. Tähtajast on kinni peetud, kui Klient saadab lepingu esemeks oleva asja tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu. Lepingu esemeks oleva asja tagastamise kulud tuleb kanda kliendil, v.a juhul kui tagastatud toode ei vast Kliendi tellimusele.

4.2.3.     Tulenevalt AuroraCrystal.ee e-poes müüdava kauba iseloomust, peab tagastatav kaup olema originaalpakendis ning kasutamata. Juhul kui need tingimused ei ole täidetud, kaotab Klient taganemisõiguse. Kui Aurora Crystal OÜ on kätte saanud Kliendi poolt tagastatud kauba, kohustub Aurora Crystal OÜ tasutud summa (k.a postikulu) tagastama viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

4.2.4.     Kui kauba tagastamist soovitakse juhtudel kus kaubal on puudus või ei vasta tarbija poolt tellitud tootele, kannab tagastamiskulud Aurora Crystal OÜ.

4.2.5.     Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise korral.

4.2.6.     Kliendil on õigus tugineda kauba lepingutingimuste mittevastavuse korral seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

 

5. Kaebuste esitamine

5.1. Kui Klient ei tagasta kaupa 14-päeva jooksul alates selle kättesaamisest ja asjal on ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus (puudus), tuleb lepingust taganemiseks esitada taganemise põhjus kirjalikus pretensioonis, mis esitatakse punktis 8 välja toodud kontaktandmetele.

5.2. Kaubal puuduse ilmnemisel vastutab Aurora Crystal OÜ kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest kahe aasta jooksul alates asja üleandmisest Kliendile. Kui Klient ei teata asja mittevastavusest lepingutingimustele kirjalikult hiljemalt kuue (6) kuu jooksul pärast mittevastavuse ilmnemist, eeldatakse et puudust ei esinenud asja üleandmise hetkel ja Klient peab vastava puuduse olemasolu asja üleandmise hetkel ise tõendama.

5.3. Kaebuses tuleb märkida:

·         Kliendi nimi ja kontaktandmed;

·         Kaebuse esitamise kuupäev;

·         Kauba puudus;

·         E-poele esitatav nõue;

·         Lisada tehingu sooritamist tõendav dokumendi/ostutšeki/maksekinnituse koopia

5.4.  Aurora Crystal OÜ vastab kõigile kaebustele 15 päeva jooksul. Kui kaebusele ei ole võimalik 15 päeva jooksul vastata, informeerib Aurora Crystal OÜ sellest tarbijat ning määrab uue mõistliku tähtaja vastamiseks.

5.5. Kui Aurora Crystal OÜ jätab tarbija pretensiooni rahuldamata, põhjendab ta otsust tarbijale kirjalikult.

5.6. Kui Kaup ei vasta lepingutingimustele, asendab Aurora Crystal OÜ Kauba samaväärse Kaubaga. Juhul, kui Kauba asendamine ei ole võimalik, on tarbijal õigus lepingust taganeda ning nõuda raha tagastamist.

5.7. Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale Kauba asendamisega seotud kulud Aurora Crystal OÜ. Järgneva 1.5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Aurora Crystal OÜ vaid juhul, kui pretensioon oli õigustatud.

5.8. Lisaks on tarbijast Kliendil õigus oma õiguste kaitseks pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva Tarbijavaidluste komisjoni poole. Kaebuste esitamise korra kohta on võimalik saada täpsemat infot veebiaadressilt www.komisjon.ee.

5.9. Piiriüleste vaidluste lahendamiseks võib pöörduda Euroopa Liidu internetipõhiste vaidluste lahendamise keskkonda

 

6. Isikuandmete kaitse

6.1. Aurora Crystal OÜ töötleb temale teatavaks saanud isikuandmeid vaid selleks ette nähtud eesmärgil ega avalda neid kolmandatele osapooltele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel. Isikuandmete töötlemise täpsemaid tingimusi vaata Privaatsustingimuste alt.

 

8. Kontaktid

8.1. Üldkontaktid

·       Aurora Crystal OÜ  (reg. kood 14070062), AuroraCrystal.ee e-poe platvormi omanikfirma

·         e-post: info[at]auroracrystal.ee

·         Tel: +372 5143 138

·         Aadress:

 

8.2. Pangadetailid:

·         AS Swedbank

·         IBAN: EE472200221064566479

 

9. Tingimuste muutmine ja lepingueelsed läbirääkimised

9.1. Aurora Crystal OÜ jätab endale õiguse Tingimusi vastavalt vajadusele muuta. Kui Te olete registreeritud kasutaja, saadetakse Teile teade Tingimuste muutmise kohta ning kui Te soovite Aurora Crystal OÜ teenuseid kasutada, peate nõustuma uute Tingimustega. Uute Tingimustega mittenõustumise korral ei ole Teil õigust Aurora Crystal OÜ teenuseid kasutada.

9.2. Vaidluse korral eeldatakse, et kehtivad viimati uuendatud Tingimused.

9.3. Käesolevad Tingimused koos Privaatsustingimuste ja Tingimustes viidatud kolmandate osapoolte materjalidega moodustavad kõik lepingu tingimused, olenemata mistahes muudest lepingueelsetest läbirääkimistest.

 

10.Teenuste kättesaadavus ja intellektuaalne omand

10.1.      Aurora Crystal OÜ teeb kõik endast oleneva, et veebikeskkonnas AuroraCrystal.ee oleks võimalik teenuseid kasutada, kuid vahel ei pruugi see võimalik olla (võivad esineda tehnilised tõrked, katkestused vms). Seetõttu ei saa Aurora Crystal OÜ tagada ega taga, et veebikeskkonnad on alati kasutusvalmis ja töökorras.

10.2.      Kaubamärk Aurora Crystal on kaitstud vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele. Igasugune kaubamärgi kasutamine ilma selle omaniku loata on keelatud, v.a. kui seadusega on sätestatud teisiti.

10.3.      Veebikeskkond tervikuna, selle üksikud komponendid ja selle lähtekood on kaitstud Aurora Crystal OÜ või teiste isikute autoriõigusega. Lisaks on autoriõigusega või muude intellektuaalomandi õigustega kaitstud veebikeskkonnas kuvatavad fotod ja muu materjal, mille kohta ei ole eraldi märgitud, et tegemist on vabalt kasutatava materjaliga. Selliste materjalide kopeerimine, levitamine või muul moel kasutamine muuks kui isiklikuks otstarbeks ilma õiguste omaniku nõusolekuta on keelatud, v.a. kui selline õigus tuleneb seadusest.

 

11. Tingimuste kohaldamise erisus juriidilise isiku puhul

11.1.      Juriidilisest isikust Kliendile ei kohaldata (koos alapunktidega) käesolevate Tingimuste punkte 4, 5.1 ja 5.2. Osad, milles ei kohaldata käesolevaid Tingimusi, lähtuvad Aurora Crystal OÜ ja juriidilisest isikust Klient seaduses sätestatust.

 

12.Kohtualluvus ja kohaldatav õigus

12.1.      Tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

12.2.      Vaidlused lahendatakse esmalt pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Nende ebaõnnestumisel on Kliendil õigus pöörduda ka Tarbijavaidluste komisjoni poole.