Privaatsustingimused

Isikuandmete kaitse

Aurora Crystal OÜ töötleb temale teatavaks saanud isikuandmeid vaid selleks ette nähtud eesmärgil ega avalda neid kolmandatele osapooltele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel. 

Privaatsustingimused

Käesolevad tingimused on lehekülje www.auroracrystal.ee Privaatsustingimused. Privaatsustingimused annavad lehekülje kasutajale infot nende isikuandmete töötlemise kohta Aurora Crystal OÜ poolt.

Aurora Crystal OÜ jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi igal ajal muuta. Seetõttu soovitame veebilehekülje kasutajal regulaarselt privaatsustingimustega tutvuda.

Käesolevaid Privaatsustingimusi muudeti viimati 03 detsembril 2017.

1. Millal käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad?

Käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad, kui te kasutate veebikeskkonda AuroraCrystal.ee. Veebikeskkonna kasutamine loetakse Teie nõusolekuks käesolevate Privaatsustingimustega.

2.Milliseid isikuandmeid me töötleme?  

Töödeldavateks isikuandmeteks on Teie poolt meile edastatud andmed, milleks on Teie nimi, aadress, telefon ja e-posti aadress.

3.Kes on isikuandmete töötlemise eest vastutav isik?

Läbi veebikeskkonna AuroraCrystal.ee edastatud isikuandmete töötlemise eest vastutav töötleja on Aurora Crystal OÜ (registrikood 14070062).

4.Millisel eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on tellimuste täitmine ja Aurora Crystal OÜ ettevõttesisene aruandlus (kokkuvõtted, raportid jms). Turundusinfo saatmiseks kasutatakse isikuandmeid vaid kasutaja eelneval nõusolekul.

Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

5.Kus andmeid talletatakse?

Teie isikuandmed salvestatakse Eestis paiknevas veebimajutuse serveris, millele on ligipääs Aurora Crystal OÜ töötajatel ning serveriteenuse pakkujal.

6.Kellele Teie isikuandmeid edastatakse?

Aurora Crystal OÜ ei edasta teie isikuandmeid kolmandatele isikutele. Volitatud isikutele edastatakse Teie isikuandmeid vaid Aurora Crystal OÜ korraldusel ning samal eesmärgil nende töötlemiseks, kui Aurora Crystal OÜ seda teeb. Volitatud töötlejateks võivad olla näiteks serveriteenuse pakkuja või Aurora Crystal OÜ raamatupidamisteenuse pakkujad. Kui Aurora Crystal OÜ volitab kedagi Teie isikuandmeid töötlema, sõlmitakse volitatud töötlejatega sellekohased lepingud ning info neis sisalduvate tingimustega tutvumise kohta tehakse Teile teatavaks käesoleval leheküljel.

Volitatud töötlejad: Radicenter OÜ (registrikood 11685113), Kitse põik 9, 80031 Pärnu,  Eesti Vabariik. Telefon: +372 505 8656; e-post: tugi@radicenter.ee.

7.Kui turvaliselt on Teie isikuandmed kaitstud?

Aurora Crystal OÜ serveriteenuse pakkuja tagab isikuandmete turvalisuse läbi andmete edastuse üle turvalise kanali SSL protokolli abil. Ühenduse turvamisel kasutatakse ka Thawte SSL sertifikaati.

8.Kelle poole on võimalik pöörduda küsimustega seoses minu isikuandmete töötlemisega?

Kõigi Aurora Crystal OÜ poolt Teie isikuandmete töötlemist puudutavate küsimustega on Teil võimalik pöörduda Aurora Crystal OÜ poole järgmiste kontaktandmetel:

·         e-post: info[at]auroracrystal.ee

·         Tel: 5143138


 

9.Mis on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

Teil on õigus saada teavet Teie isikuandmete töötlemise kohta isikuandmete kaitse seaduses ja teistes seadustes sätestatud määral. Samuti on Teil õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist ja kustutamist. Kui Te leiate, et isikuandmete töötlemisel rikutakse Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda. Samuti võib Teil olla õigus nõuda kahju hüvitamist võlaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras.